Die Geistlichen

Հոգեւորականներ

 

Patriarchaldelegat der Armenisch-Apostolischen Kirche für Mitteleuropa und Skandinavien
Հայրապետական Պատուիրակ՝ Կենտրոնական Եվրոպայի և Սկանդինաւիայի

Archimandrit P. Dr. Tiran Petrosyan
Տ. Տիրան Վարդապետ Պետրոսեան

Seelsorger 
Հոգեւոր Հովիւ

Pater Andreas Isakhanyan 
Տ. Անդրէաս Իսախանեան

Student
ուսանող

Pater Husik Smbatyan 
Տ. Յուսիկ Սմբաթեան

 

Copyright © 2007 - 2016, Armenisch Apostolische Kirchengemeinde Österreich, All Rights Reserved